کارگاه آموزشی با موضوع: مشاوره قبل از ازدواج

با توجه وضعیت قرمز کرونا در استان کرمان وعدم امکان برگزاری کارگاه حضوری جهت مستعدین برتر، بنیاد نخبگان استان کرمان کارگاه آموزشی با عنوان مشاوره قبل از ازدواج را برای مستعدین برتر مجرد برگزار کرد.

مدرس کارگاه: دکتر عباس رحمتی

زمان برگزاری مجازی : چهارشنبه 99/07/23

عناوین و سرفصلها:

  1. لزوم مشاوره قبل از ازدواج
  2. تفاوت های بین زن و مرد
  3. چه کسانی برای ازدواج مناسب و چه کسانی نامناسب هستند؟
  4. موضوعات گفتگوی قبل از ازدواج
  5. روش های گفتگو قبل از ازدواج

تاریخ انتشار : 1399/07/20
کد : 166
تعداد بازدید: 687