بازدید مجازی از شرکت موفق و فعال حوزه فناوری های نرم

با توجه وضعیت قرمز کرونا در استان کرمان وعدم امکان بازدید حضوری مستعدین برتر از شرکت های موفق، بنیاد نخبگان استان کرمان در نظر دارد بازدید مجازی از شرکت موفق و فعال حوزه فناوری های نرم با نام مؤسسه فرهنگی فراسوی ابعاد را برای مستعدین برگزار شد.

مستعدین شرکت کننده در این بازدید مجازی از واحد های مختلف این مجموعه بازدید کردند و با روند ساخت انیمیشن آشنا شدند.

این مجموعه کرمانی در حوزه تولید انیمیشن فعالیت می کند و تاکنون آثاری همچون:

روسری سارا کوچولو، جشن مدادرنگی ها، تیک تاک، موانع ازدواج، مجموعه سربازان بین الملل (ATO)،گزینه های روی میز و بیشه را در پرونده خود دارد. همچنین این مجموعه در تولید بخشی از پروژه های انیمیشن سینمایی شاهزاده روم و مردی که خودش را کشت نیز مشارکت داشته است.

زمان برگزاری این بازدید مجازی دوشنبه 99/06/24 ساعت 12 تا 14 بود.

تاریخ انتشار : 1399/06/19
کد : 163
تعداد بازدید: 488