پرسش‌های متداول در خصوص پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی) در سال تحصیلی 1401- 1400

به منظور شفاف‌سازی و برطرف‌کردن ابهامات احتمالی در خصوص پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد ملی نخبگان، برخی از پرسش‌های متداول و پاسخ‌های آن‌ها ارائه می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ به منظور شفاف‌سازی و برطرف‌کردن ابهامات احتمالی در خصوص پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد ملی نخبگان، برخی از پرسش‌های متداول و پاسخ‌های آن‌ها ارائه می‌شود.

 1. نخبه‌کیست؟

  واژة نخبه به فردی برجسته و کارآمد اطلاق می‌شود که در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزش‌های اسلامی اثرگذاری بارز داشته باشد و همچنین فعالیت‌های وی بر پایة هوش، خلاقیت، انگیزه و توانمندی‌های ذاتی از یک‌سو و خبرگی، تخصص و توانمندی‌های اکتسابی از سوی دیگر، موجب سرعت‌بخشیدن به پیشرفت و اعتلای کشور شود.

 2. صاحب استعداد برتر (مستعد برتر)کیست؟

  فردی‌که مستعد نخبگی است لیکن هنوز به شرایط آن دست ‌نیافته و دستیابی به آن، مستلزم فرایند هدایت و توانمند‌سازی برای کسب خبرگی و نهایتاً اثرگذاری بر محیط است.

 3. آیا می‌توان به دانشجویان لفظ «نخبه» را اطلاق‌کرد؟

  خیر؛ با توجه به تعاریف فوق، مشخص است‌که دانشجویان تا نخبه‌شدن راهی طولانی در پیش دارند؛ ولی دانشجویان برتر را می‌توان «مستعد برتر» دانست.

 4. آیا برای دانشجویی که مشمول پشتیبانی‌های بنیاد شده است، گواهی عضویت صادر می‌شود؟

  خیر؛ بنیاد ملی نخبگان عضو ندارد و پشتیبانی‌های بنیاد صرفاً به دلیل احراز شرایط بهره‌مندی از هر پشتیبانی، به برگزیده اعطا می‌شود.

   

 5. آیا بنیاد ملی نخبگان برای افرادی که از تسهیلات این بنیاد بهره‌مند شده‌اند، گواهی بهره‌مندی از تسهیلات صادر می‌کند؟

  بنیاد ملی نخبگان بر اساس اقدامات تکلیفی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با کمک سایر نهادهای کشور، تسهیلات متنوعی را برای اقشار مختلف اجتماع نخبگانی در سطوح مختلف فراهم آورده است. تسهیلات بنیاد به واسطه سوابق فعالیت‌های هر فرد شامل سوابق آموزشی، پژوهشی، فناورانه و سایر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به وی اعطا می‌شود. از این‌رو برگزیدگی در بنیاد ملی نخبگان افتخار جدیدی محسوب نمی‌شود که لازم باشد برای آنگواهی یا معرفی‌نامه به برگزیدگان اعطا گردد و برگزیدگان صرفاً از تسهیلات مربوط به این شیوه‌نامه بهره‌مند خواهند شد.

 6. آیا دریافت تسهیلات از بنیاد ملی نخبگان جزء افتخاراتی است که لازم است در رزومه به آن اشاره شود؟

  تسهیلات بنیاد ملی نخبگان صرفاً به‌واسطۀ سوابق فعالیت‌های هر فرد (شامل سوابق آموزشی، پژوهشی، فناورانه و سایر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی) به وی اعطا می‌شود. با توجه به آن‌که تسهیلات بنیاد به منظور توانمندسازی و هموار کردن زمینۀ جذب و اثرگذاری مشمولان، طراحی شده است و اثرات و تبعات دریافت آن به‌صورت خودکار زمینۀ ارتقای مشمولان را ایجاد می‌کند، بنابراین استفاده از تسهیلات بنیاد افتخار جدیدی محسوب نمی‌شود. به بیان دیگر، تأیید درخواست‌های متقاضی در بنیاد صرفاً به معنای بهره‌مندی از مزایای مندرج در تسهیلات تأیید شده برای وی است و برای درج آن در رزومه، ارزش خاصی متصور نیست.

  برای مثال، فردی که در یک جشنوارۀ محصولمحور و معتبر شرکت کرده و در آن برگزیده می‌شود، به دلیل دستاوردی که ماهیت مستقلی دارد و در آن جشنواره ارائه شده است، برگزیده می‌شود و به همین خاطر، برگزیدگی مذکور امتیازی برای متقاضی است و در صورتی که متقاضی امتیازات لازم را از مجموعه فعالیت‌های خود کسب کند، از پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد بهره‌مند می‌شود. بنابراین برگزیدگی در بنیاد مستقل از سوابق فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فناورانه و ... هر فرد نیست.

 7. آیا برای برنامه‌ها و طرح‌های برگزار شده توسط بنیاد، گواهی حضور صادر می‌شود؟

  1- 7. برای افرادی که در طرح شهید احمدی‌روشن، مشارکت داشته باشند، گواهی حضور در طرح، از سوی مسئول طرح صادر می‌شود.

  2- 7. آن دسته از دانشجویانی که در رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی) شرکت کنند، مطابق با مقررات رویداد و پس از تأیید کارگزار برگزاری رویداد، گواهی شرکت در طرح صادر می‌شود.

  3- 7. برای آن دسته از دانشجویان مشمول پشتیبانی‌های بنیاد که در برنامه‌های توانمندسازی برگزار شده توسط بنیاد‌های استانی شرکت نمایند، با درخواست متقاضی، گواهی گذراندن دورۀ آموزشی مورد نظر، از سوی بنیاد استانی برگزارکنندۀ برنامه صادر می‌شود.

 8. دانشجویان متقاضی دریافت پشتیبانی‌های بنیاد چه‌کاری باید انجام دهند؟

  متقاضیان ابتدا باید پروندة خود (شامل اطلاعات شناسنامه‌ای، سوابق آموزشی، پژوهشی و افتخارات و ...) را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد به نشانیhttps://sina.bmn.ir تکمیل و پیش از اتمام مهلت زمانی اعلام‌شده از سوی بنیاد،گزینة «درخواست بررسی پرونده برای پشتیبانی‌های دانشجویی» را در بخش «ثبت درخواست‌ها»ی سامانه انتخاب کنند. در صورت برگزیده‌شدن متقاضی، امکان ارسال درخواست‌های دریافت هر یک از تسهیلات، در کارپوشة وی در سامانه ایجاد می‌شود.

 9. بررسی پرونده و انتخاب برگزیدگان به چه صورتی انجام می‌شود؟

  بنیادهای استانی، اطلاعات بارگذاری‌شده از سوی متقاضیان را با کمک دانشگاه‌های محل تحصیل آنان و سایر مراجع ذی‌صلاح بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنند و سپس بنیاد ملی برترین دانشجویان را بر اساس ظرفیت‌های تعیین‌شده برای هر گروه‌تحصیلی انتخاب می‌کند.

 10. نواقص پرونده‌ها چگونه به متقاضیان اطلاع داده می‌شود و متقاضیان باید چه اقداماتی برای رفع نقص انجام دهند؟

  در زمان بررسی، نواقص پرونده از طریق کارپوشة متقاضی در سامانة سینا به وی اطلاعرسانی می‌شود و لازم است متقاضی در مهلت زمانی مذکور در پیام اعلام نقص، برای رفع نقص اقدام و پروندة خود را برای بررسی مجدد با انتخاب گزینه «بررسی مجدد» به بنیاد ارسال نماید. در غیر این صورت پس از پایان مهلت تعیین‌شده، پرونده به صورت خودکار به کارپوشة بنیاد باز می‌گردد.

  در بررسی مجدد پرونده اگر نقص برطرف نشده مربوط به سوابق تحصیلی باشد یک بار دیگر به متقاضی اعلام نقص شده و فرصت محدودی برای رفع نقص داده می شود اما در صورتی که نقص برطرف نشده برای مواردی غیر از سوابق تحصیلی باشد پرونده به مراحل بعدی منتقل و امتیاز موارد رفع نقص نشده لحاظ نخواهد شد.

 11. دانشجویان چگونه می‌توانند از نتیجة درخواست خود اطلاع پیدا کنند؟

  نتیجة برگزیده‌ شدن یا نشدن متقاضی از طریق کارپوشۀ وی در سامانة سینا اطلاع‌رسانی می‌شود.

 12. اگر دانشجو عضو بنیاد باشد، آیا برای بهرهمندی از پشتیانی‌های دانشجویی، نیاز به ارسال درخواست دارد؟

  مجدداً تأکید می‌شود بنیاد ملی نخبگان عضو ندارد؛ بلکه به عنوان نهادی حاکمیتی در زمینة سیاست‌گذاری برای شناسایی و توانمندسازی مستعدان و به‌کارگیری و الگوسازی نخبگان در جامعه و زمینه‌سازی برای جذب و اثرگذاری آنان فعالیت می‌کند. بنابراین اصالتاً هیچ دانشجویی/دانش‌آموخته‌ای عضو بنیاد نیست و دانشجویان، هر سال بر اساس مقررات و معیارهای بنیاد برگزیده و مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی خواهند شد. بنابراین، همۀ دانشجویان متقاضی پشتیبانی‌های دانشجویی، اعم از متقاضیانی که پیش از این، از تسهیلات بنیاد بهره‌مند شده یا نشده‌اند، لازم است بر اساس برنامة‌ زمان‌بندی مربوط به این تسهیلات، درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند.

 13. چنانچه دانشجو در یک مقطع تحصیلی از پشتیبانی‌های دانشجویی بهره‌مند شده باشد، امکان استفاده از این پشتیبانی‌ها در مقطع تحصیلی دیگر را دارد؟

  بله؛ محدودیتی برای استفاده از این پشتیبانی‌ها در مقاطع تحصیلی مختلف وجود ندارد و چنانچه دانشجو بتواند در هر سال تحصیلی در رقابت با سایر متقاضیان برگزیده شود، میتواند از این پشتیبانی‌ها بهرهمند گردد. به بیان دیگر، این پشتیبانی‌ها سالیانه است و ارتباطی با سال‌های دیگر ندارد.

 14. تعداد دفعاتی‌که هر دانشجو در یک مقطع از تحصیل می‌تواند از این پشتیبانی‌ها بهره‌مند شود، چند بار است؟

  اگر دانشجو در هر سال تحصیلی در رقابت با سایر دانشجویان برگزیده شود، می‌تواند هرساله (تا سقف سال‌های مجاز مذکور در شیوه‌نامه) از پشتیبانی‌ها بهره‌مند شود.

 15. اگر دانشجو در یک سال تحصیلی مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد شود، آیا برای بهره‌مندی از این پشتیبانی‌ها در سال بعد، نیاز به ارسال مجدد درخواست دارد؟

  مشمولان صرفاً برای یک سال (از مهرماه تا شهریورماه سال بعد) برگزیده می‌شوند و لازم است برای بهره‌مندی از این پشتیبانی‌ها، بر اساس برنامة‌ زمان‌بندی مربوط به این تسهیلات، درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند.

 16. آیا فقط دانشجویان روزانة دانشگاه‌ها مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی می‌شوند یا سایر دانشجویان (نوبت دوم، نیمه‌حضوری و ...) نیز می‌توانند از این پشتیبانی‌ها بهره‌مند شوند؟

  تنها ملاک بنیاد، برگزیده‌شدن فرد بر اساس مجموعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانة وی است.

 17. آیا دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی (غیرانتفاعی، پیام نور و آزاد اسلامی) امکان بهره‌مندی از پشتیبانی‌های دانشجویی را دارند؟

  تمام دانشجویان دانشگاه‌های کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) امکان شرکت در این رقابت را دارند و در صورت برگزیده‌شدن، از پشتیبانی‌ها بهره‌مند می‌شوند.

 18. آیا در انتخاب برگزیدگان، برای دانشگاه یا استان سهمیه در نظر گرفته می‌شود؟

  خیر؛ رقابت به صورت کشوری خواهد بود و هر متقاضی با توجه به رشتۀ تحصیلی، دورۀ تحصیلی و سال ورود به آخرین دورۀ تحصیلی خود در گروه مشخصی قرار می‌گیرد و در صورت کسب حدنصاب امتیاز در گروه خود (بر اساس ظرفیت گروه) انتخاب خواهد شد.

 19. دارندگان کدام یک از افتخارات علمی، به صورت مستقیم از پشتیبانی‌های دانشجویی بهره‌مند خواهند شد؟

  صرفاً دارندگان رتبه‌های برتر کشوری آزمون سراسری (کنکور) ورود به مقطع پایۀ (کارشناسی و دکتری حرفه‌ای) دانشگاه‌ها شامل 100 نفر اول گروه‌ آزمایشی علوم ریاضی و فنی و 100 نفر اول گروه‌ علوم تجربی، 80 نفر اول گروه علوم انسانی و 40 نفر اول گروه هنر و دارندگان مدال‌های طلا یا نقرۀ کشوری در المپیادهای دانش‌آموزی، در اولین سال ورود به دانشگاه (یک سال).

 20. سنوات تحصیلی مجاز برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های دانشجویی در هر یک از دوره‌های تحصیلی چند سال است؟
 • دورۀ کارشناسی: 4 سال، معادل 8 نیمسال تحصیلی؛
 • دورۀ کارشناسی ارشد ناپیوسته: 2 سال، معادل 4 نیمسال تحصیلی؛
 • دورۀ کارشناسی ارشد پیوسته: 6 سال، معادل 12 نیمسال تحصیلی (4 سال اول معادل دورۀ کارشناسی و 2 سال آخر معادل دورۀ کارشناسی ارشد)؛
 • دوره دکتری حرفه‌ای: 7 سال، معادل 14 نیمسال تحصیلی (4 سال اول معادل دورۀ کارشناسی و 3 سال آخر معادل دورۀ کارشناسی ارشد)؛
 • دورۀ دکتری تخصصی ناپیوسته: 4 سال، معادل 8 نیمسال تحصیلی؛
 • دورۀ دکتری تخصصی پیوسته: 10 سال، معادل 20 نیم‌سال تحصیلی (4 سال اول معادل دورۀ کارشناسی، 2 سال بعد معادل دورۀ کارشناسی ارشد و 4 سال آخر معادل دورۀ دکتری تخصصی)؛
 • دورۀ دکتری تخصصی مستقیم (از کارشناسی به دکتری تخصصی): 6 سال، معادل 12 نیمسال تحصیلی (2 سال اول معادل دورۀ کارشناسی ارشد و 4 سال آخر معادل دورۀ دکتری تخصصی)؛

  متقاضیان بهره‌مندی از این پشتیبانیها در صورتی که یک یا چند نیمسال خود را با موافقت دانشگاه، بدون احتساب سنوات حذف کرده باشند، در سنوات آنان محاسبه نخواهد شد.

 1. درصورتی که دانشجوی مشمول تسهیلات طرح شهید وزوایی، نیم‌سال تحصیلی خود را حذف کند (مرخصی تحصیلی بگیرد)، آیا می‌تواند در نیم‌سال‌های تحصیلی که حذف شده‌است از تسهیلات طرح شهید وزوایی استفاده کند؟

  به طور کلی و براساس مقررات، تسهیلات طرح شهید وزوایی به افرادی تعلق می‌گیرد که در نیم‌سال تحصیلی مشمولیت، دانشجوی رسمی محسوب شوند. بنابراین با حذف نیم‌سال تحصیلی چه بدون احتساب در سنوات و چه با احتساب در سنوات، متقاضی به صورت رسمی دانشجو محسوب نشده و در نتیجه نمی‌تواند از تسهیلات طرح شهید وزوایی استفاده کند.

  با این وجود اگر دانشجوی مشمول تسهیلات طرح شهید وزوایی پس از ثبت‌نام درنیم‌سال تحصیلی مشمولیت، به هر دلیلی در پایان آن نیم‌سال، نیم‌سال تحصیلی خود را حذف کند، در صورتی که در آن نیم‌سال، تعهدات «دستیاری» یا «همکاری دانشجویی»خود را انجام داده باشد و استاد راهبر و دانشگاه نیز آن‌ها را تایید کند، اعتبار دستیاری/ همکاری دانشجویی به وی اعطا می‌شود.

  توجه به این نکته ضروری است که اگر حذف نیم‌سال تحصیلی «بدون احتساب در سنوات» باشد و دانشجو با توجه به شرایط مذکور، در آن نیم‌سال از اعتبار دستیاری/ همکاری دانشجویی استفاده کرده باشد، در صورت مشمولیت در نیم‌سال تحصیلی جایگزین نیم‌سال حذف شده به‌صورت بدون احتساب در سنوات، بدلیل آنکه پیش از این از اعتبار دستیاری/همکاری دانشجویی مربوط به آن نیم‌سال‌ استفاده کرده‌است، امکان بهره‌مندی مجدد از آن را ندارد.

  برای سایر تسهیلات موردی طرح شهید وزوایی نیز در صورتی که فعالیت مربوط به آن،پیش از حذف نیم‌سال (در بازه زمانی که فرد مشمول تسهیلات هنوز دانشجوی رسمی بوده‌است) انجام شده باشد، تسهیلات مورد نظر به وی اعطا می‌شود.

 2. چرا در محاسبة سوابق آموزشی، امتیازات منفی نیز در نظر گرفته شده است؟

  از نظر بنیاد، دانشجویی به‌عنوان مستعد تحصیلی شناخته می‌شود که در همة شئون علمی، از جمله فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه، در بین سایر دانشجویان، برجسته باشد؛ اما این امکان نیز برای دانشجویانی که سابقة ضعیف آموزشی داشته‌اند، در نظر گرفته شده است که با تلاش بیشتر در سایر فعالیت‌ها، ضعف‌های گذشتة خود را جبران کنند. بنابراین برای معدل‌های پایین، امتیاز منفی در نظر گرفته شده است تا تفاوت افراد در قوت و ضعف آموزشی در نظر گرفته شود؛ اما با کسب امتیازهای بیش‌تر در سایر بخش‌ها (به‌ویژه پژوهش) می‌توان این نقصان را جبران کرد. در شیوه‌نامه جدید طرح شهید وزوایی مقرر شده‌است که امتیاز منفی حاصل از میانگین کل دانش‌آموختگی دوره/ دوره‌های تحصیلی قبلی متقاضی که زمینۀ تحصیلی متفاوتی با زمینۀ تحصیلی فعلی وی دارد، لحاظ ‌نشود.

 3. چرا برای کسب رتبة اول در بین هم‌ورودی‌ها امتیازی در نظر گرفته نشده است؟

  امتیاز در نظرگرفته‌شده برای میانگین کل دروس گذرانده که با توجه به رشته و دانشگاه محل تحصیل دانشجویان، همسان‌سازی نیز می‌شود، نشان‌دهندة میزان توان‌مندی آموزشی دانشجو به صورت مستقل است؛ در حالی که رتبة دانشجو در بین هم‌دوره‌های خود، وابسته به میزان توان‌مندی هم‌دوره‌های دانشجو نیز هست. ضمناً لحاظ امتیاز برای کسب رتبة اول، در کنار لحاظ امتیاز برای میانگین کل تحصیلی، در واقع لحاظ دو بار امتیاز برای یک فعالیت است. از این رو امتیاز در‌نظرگرفته‌‌شده برای میانگین آموزشی، برای این موضوع کفایت می‌کند.

 4. چرا برای کسب عنوان استعداد درخشان در دانشگاه، امتیاز در نظر گرفته نشده است؟

  ملاک‌های دانشگاه برای انتخاب دانشجویان استعداد درخشان، مشابه ملاک‌های جدول امتیازات حاصل از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی ،فناورانه و فرهنگی (شیوه‌نامة پشتیبانی‌های دانشجویی) بنیاد است. از این رو لحاظ امتیاز برای کسب عنوان استعداد درخشان، در واقع لحاظ دو بار امتیاز برای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی متقاضی است.

 5. چرا برای کسب رتبة برتر آزمون‌های ورودی به مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی، امتیازی در نظر گرفته نشده است؟

  با توجه به تنوع و تکثر رشته‌های آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و این موضوع که بسیاری از دانشجویان برجسته، از محل ظرفیت استعدادهای درخشان و بدون کنکور وارد این مقاطع می‌شوند، رتبة افراد در این آزمون‌ها شاخص دقیقی برای شناسایی استعدادهای برتر تحصیلی نیست. از سوی دیگر رتبة افراد در المپیادهای دانشجویی در جدول امتیازات حاصل از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه لحاظ شده است تا چنان‌چه فردی به‌صورت داوطلبانه (حتی در صورتی که از طریق استعدادهای درخشان و بدون آزمون می‌توانست وارد مقطع کارشناسی ارشد شود) وارد یک رقابت علمی دانشجویی شده و رتبة برتر کسب کرده باشد، تلاش وی در نظر گرفته شود.

 6. آیا نویسندة مسئول بودن در مقاله، تأثیری در امتیاز آن دارد؟

  خیر؛ محاسبة امتیاز هر مقاله بر اساس تعداد نویسندگان و جایگاه فرد در بین نویسندگان (با حذف نام استاد راهنما و استاد مشاور) تعیین می‌شود.

 7. چگونه می‌توان از رتبه (Q) نشریه‌های بین‌المللی مطلع شد؟

  با مراجعه به نشانی اینترنتی www.scimagojr.com می‌توان از رتبة نشریه‌ها در هر شاخة علمی مطلع شد.

 8. آیا در بررسی پرونده، همۀ مقالات بررسی و امتیاز آن‌ها محاسبه خواهد شد؟

  بر اساس شیوه‌نامه و به منظور کیفی‌سازی هرچه بیشتر بررسی فعالیت‌های پژوهشی متقاضیان، برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی‌ارشد صرفاً 5 مقالۀ برتر و برای دانشجویان دکتری صرفاً 10 مقالۀ برتر بررسی و امتیازدهی خواهد شد. سامانۀ سینا، به طور خودکار و بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط متقاضی برای هر یک از مقالات (بین‌المللی، علمی پژوهشی، علمی ترویجی، همایش‌های ارائه‌شده به صورت سخنرانی/ پوستر)، آن‌ها را بر اساس امتیاز (از بیشتر به کمتر) مرتب می‌کند که پس از بررسی و تأیید، امتیاز کسب‌شده در مجموع امتیازهای متقاضی لحاظ خواهد شد. به عنوان نمونه، اگر یک دانشجوی دورۀ کارشناسی‌ارشد، 3 مقالۀ بین‌‌المللی ، 3 مقالۀ علمی پژوهشی و 3 مقاله همایشی در سامانه ثبت کرده باشد، بر اساس شیوه‌نامه صرفاً 5 مقاله‌‌‌ای که برای وی بیشترین امتیاز را دارد، بررسی و لحاظ می‌شود. در نتیجه ممکن است این متقاضی در سامانۀ سینا مشاهده کند که برخی از مقالات وی، بررسی‌نشده باقی مانده است.

 9. آیا مقالات ارائه‌شده به صورت پوستر در همایش‌های معتبر امتیاز دارند؟

  امتیاز مربوط به هر فعالیت در جدول شمارۀ 1 شیوه‌نامۀ طرح شهید وزوایی آمده است که در آن، برای مقالات ارائه‌شده به صورت پوستر نیز امتیاز در نظر گرفته شده است.

 10. نحوه محاسبه امتیاز مقالات منتشرشده/ پذیرفته‌شده برای انتشار در نشریات علمی- پژوهشی چگونه است؟

  با توجه به رتبه‌بندی نشریات علمی پژوهشی مورد تایید وزارت علوم/ بهداشت و بر اساس تعداد نویسندگان و جایگاه فرد، برای مقالات منتشرشده/ پذیرفته‌شده برای انتشار در مجلات با رتبه «الف» حداکثر 30 امتیاز، «ب» حداکثر 25 امتیاز، «ج» حداکثر 20 امتیاز، رتبه «د» و فاقد رتبه حداکثر 15 امتیاز در نظر گرفته می‌شود.

 11. امتیاز «همکاری در اجرای طرح پژوهشی مصوب مؤسسۀ علمی» ذکر شده در جدول «امتیاز حاصل از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی» در شیوهنامههای بنیاد ملی نخبگان، به چه طرحهایی تعلق میگیرد؟

  طرحهای پژوهشی خاتمه یافته (به طور کامل یا مرحلهای از آن) که مصوب مؤسسههای علمی (حتی اگر مؤسسۀ علمی، محل تحصیل متقاضی نباشد) بوده و در گواهی صادر شده برای آنها از سوی حوزه سازمانی مرتبط در مؤسسۀ علمی (معاونت پژوهشی، معاونت تحقیقات و فناوری و ...)، اطلاعات مربوط به عنوان طرح، اسامی همکاران و جایگاه فرد، تاریخ تصویب، تاریخ شروع و پایان طرح، نام کارفرما و مبلغ طرح ذکر شده باشد، قابل بررسی و تایید است. همچنین طرحهای پژوهشی خاتمه یافته (به طور کامل یا مرحلهای از آن) که مصوب مؤسسههای علمی نیستند در صورت تأیید مؤسسۀ علمی محل تحصیل متقاضی در زمان دانشجویی، قابل بررسی و تایید است. اطلاعات و مستندات سایر طرح‌های پژوهشی که فاقد شرایط مذکور هستند را می‌توان در بخش سایر فعالیتها ثبت کرد تا در کارگروه حسب مورد تصمیم‌گیری شود.

 12. آیا موافقت استاد راهنما برای انجام طرحهای پژوهشی توسط متقاضی در زمان دانشجویی، لازم است؟

  به طور کلی در بررسی طرح های پژوهشی، اعم از طرح‌هایی که تاریخ شروع یا تصویب آن‌ها در زمان دانشجویی یا پس از فراغت از تحصیل متقاضی است، نیازی به اخذ موافقت استاد راهنما نیست.

 13. آیا حمایت‌های صورت گرفته توسط صندوق حمایت از پژوهش‌گران و فناوران کشور/ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و ... از انجام پایان‌نامه/ رساله دانشجویان در قالب طرح پژوهشی، به عنوان «طرح پژوهشی مصوب موسسه» قابل بررسی است؟

  حمایت‌های صورت گرفته توسط صندوق حمایت از پژوهش‌گران و فناوران کشور/ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و ... به عنوان کارفرما، از انجام پایان‌نامه/ رساله دانشجویان در قالب طرح پژوهشی، در صورت داشتن اطلاعات و مستندات مورد نیاز در روال بررسی طرح‌های پژوهشی، به عنوان «طرح پژوهشی مصوب موسسه» قابل بررسی و تایید است. این رویه به منظور حمایت از پایاننامه/رسالههایی که به صورت تقاضامحور تعریف میشوند، اتخاذ شده است.

 14. آیا سخنرانی‌های انجام شده در «برنامههای آموزش مداوم جامعه پزشکی (همایش/ کنگره)» که توسط انجمن‌های علمی یا سایر نهادهای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود، به عنوان مقالات همایشی قابل بررسی است؟

  مقالات ارائه شده به‌صورت سخنرانی در «برنامه‌های آموزش مداوم جامعه پزشکی» در قالب همایش یا کنگره که توسط انجمن‌های علمی یا سایر نهادهای زیر مجموعه وزارت بهداشت برگزار می‌شود نیز در صورت داوری و انتشار در کتابچه مجموعه مقالات همایش (proceeding) و با داشتن اطلاعات و مستندات مورد نیاز در روال بررسی مقالات همایشی، قابل بررسی و تایید است.

 15. چرا امتیاز حاصل از سابقة برخورداری از پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد در سال‌های گذشته و یا برگزیده‌شدن از طریق جایزة شهید احدی، در جدول امتیازات لحاظ نشده است؟

  در هر دو مورد مذکور، معیارهای برگزیدگی همان مواردی است که در جدول امتیازات حاصل از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی دانشجویان ذکر شده است. لذا چنانچه برای سابقة برگزیدگی افراد امتیازی در نظر گرفته شود، در واقع فرد برای فعالیت‌های خود، دو بار امتیاز کسب کرده است که منطقی نیست. ضمناً افرادی هستند که علی‌رغم سوابق آموزشی، پژوهشی و فناورانة مناسب، به هر دلیل، در سال‌های قبل، درخواستی برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های بنیاد ارسال نکرده‌اند و این موضوع نباید به‌عنوان امتیازی منفی برای آنان (در قیاس با افرادی که از این پشتیبانی‌ها بهره‌مند شده‌اند) در نظر گرفته شود.

 16. برای بهرهمندی از امتیاز فعالیت دستیاری ذکر شده در جدول «امتیاز حاصل از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی» در شیوهنامههای بنیاد ملی نخبگان، چه مستنداتی لازم است؟

  برای فعالیتهای دستیاری (آموزشیاری/ همکاری علمی اجرایی/ فنیاری) که دانشجوی برگزیده طرح شهید وزوایی (تسهیلات دانشجویی) بابت انجام آنها از کمکهزینههای بنیاد نخبگان استفاده کردهاست، بارگذاری مستندات الزامی نیست و صرفاً درج اطلاعات مربوط به سال تحصیلی، نیمسال تحصیلی، دانشگاه محل انجام فعالیت و مجموع ساعات همکاری، در سامانه سینا کفایت میکند. برای سایر فعالیتهای دستیاری (که توسط بنیاد حمایت مالی نشدهاست)،بارگذاری تصویر قرارداد/ گواهی مربوط که درآن تاریخ شروع، تاریخ اتمام (یا مدت زمان قرارداد)، نوع فعالیت، مجموع ساعات همکاری و طرفین قرارداد ذکر شده و به تایید یکی از مراجع رسمی دانشگاه مانند معاونت آموزشی یا پژوهشی رسیده باشد، ضروری است.

 17. امتیاز سایر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی (ردیف آخر جدول شمارة 1 شیوه‌نامه) چگونه محاسبه می‌شود؟

  «سایر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی»، برای مواردی همچون کسب جایزه‌های معتبر بین‌المللی، همکاری با نهادهای ملی و استانی در راستای رشد و پیشرفت کشور و موارد نظیر آن‌ها، در نظر گرفته شده‌است و متقاضی باید فعالیت‌ مورد نظر خود در این خصوص را در بخش افتخارات، قسمت سایر فعالیت‌های برجسته، در سامانه بارگذاری نماید. امتیاز این ردیف برای متقاضی، با تشخیص معاونت آینده‌سازان تعیین می‌شود.

 18. منظور از کسب 80 درصد حدنصاب برگزیدگی برای بهرهمندی دانشجو از تسهیلات شهید وزوایی در صورت مشارکت دانشگاه در حمایت مالی (تبصره 2 ماده 2 شیوه‌نامه)، چیست؟

  به عنوان مثال در صورتی که دانشگاه/ دانشکده‌/ پژوهشکده‌ای به بنیاد اعلام کند که حاضر است حداقل به میزان 20 درصد در تأمین منابع مالی برای پشتیبانی از همۀ برگزیدگان آن دانشگاه/ دانشکده/ پژوهشکده در همان سال تحصیلی، مشارکت کند؛ در آن صورت، بنیاد بعد از تعیین حدنصاب برگزیدگی هر گروه از دانشجویان (بر اساس مقطع تحصیلی، سال ورود و گروه تحصیلی)، امتیاز دانشجویان مشابه از آن دانشگاه/ دانشکده/ پژوهشکده را بررسی کرده و آن دسته از دانشجویانی که حداقل 80 درصد حدنصاب مذکور را کسب کرده باشند را به عنوان برگزیده طرح شهید وزوایی معرفی می‌کند. بدین ترتیب با مشارکت دانشگاه/ دانشکده/ پژوهشکده، امکان بهره‌مندی تعداد بیشتری از دانشجویان از تسهیلات بنیاد فراهم خواهد شد.

 19. فرایند دریافت اعتبار «دستیاری» چگونه است؟

  دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی مشمول پشتیبانی‌های طرح شهید وزوایی، در ابتدای هر نیم‌سال تحصیلی، ضمن انتخاب استاد راهبر و شروع فعالیت‌های مورد تأیید بنیاد تحت نظارت وی بر اساس شیوه‌نامه، اطلاعات مورد نیاز مانند عنوان فعالیت دستیاری و نام استاد راهبر را در سامانه سینا درج و درخواست این اعتبار را ثبت می‌کنند. پس از تأیید استاد راهبر، درخواست مجدداً به میز کار متقاضی باز می‌گردد و دانشجو در چهار مرحله در هر نیم‌سال تحصیلی، به‌صورت ماهانه و در پایان هر ماه (گزارش چهارم در پایان نیم‌سال برای مدت یک ماه و نیم آخر، ارسال می‌شود)، خلاصه فعالیت‌های انجام شده را گزارش می‌کند تا توسط استاد راهبر بررسی و میزان ساعات فعالیت دانشجو درج و تایید شود و پس از آن به کارپوشه دانشگاه و بنیاد استان منتقل می‌شود.

 20. برای انجام فعالیت‌های دستیاری، منظور از استاد راهبر چه کسی است؟

  استاد راهبر یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه محل تحصیل دانشجو است که دانشجوی دوره‌ تحصیلات تکمیلی مشمول پشتیبانی‌های طرح شهید وزوایی فعالیت‌های دستیاری خود را تحت نظارت وی انجام می‌دهد. استاد راهبر لازم نیست استاد راهنما/ مشاور دانشجو باشد.

  همچنین درصورتی که یکی از استادان راهنما یا مشاور دانشجو از دانشگاه غیر محل تحصیل وی‌ باشد، با موافقت استاد راهنمای اصلی دانشجو در دانشگاه محل تحصیل وی، امکان انجام فعالیت‌های دستیاری زیر نظر استاد راهنمای دوم/ مشاور، به عنوان استاد راهبر وجود دارد.

 21. در صورتی‌که نام استاد راهبر، در فهرست‌ استادان راهبر موجود در سامانه سینا نباشد، چه اقدامی باید صورت گیرد؟

  در صورتی‌که نام استاد راهبر، در سامانه سینا وجود نداشته باشد، لازم است دانشجو از استاد راهبر خود درخواست نماید تا با مراجعه به بخش «ثبت نام استادان راهبر دستیاری» در سامانه سینا، اطلاعات مورد نیاز را ثبت کند تا حساب کاربری برای وی ایجاد شود. نام استادان راهبر جدید بعد از تأیید اطلاعات توسط بنیاد نخبگان استانی، در سامانه اضافه می‌شود.

 22. نحوه پرداخت اعتبار دستیاری چگونه است؟

  پرداخت اعتبار دستیاری در پایان هر نیم‌سال تحصیلی و بر اساس گزارش فعالیت‌های ثبت شده و تأیید شده در سامانه سینا انجام می‌شود. دانشجو در چهار مرحله در هر نیم‌سال تحصیلی، به‌صورت ماهانه و در پایان هر ماه (گزارش چهارم در پایان نیم‌سال برای مدت یک ماه و نیم آخر، ارسال می‌شود)، خلاصه فعالیت‌های انجام شده و ساعات انجام هر یک را گزارش می‌کند تا پس از بررسی توسط استاد راهبر تأیید شود. این فرایند 4 مرتبه به صورت رفت و برگشتی بین دانشجو و استاد راهبر انجام می شود.  پس از تأیید آخرین گزارش توسط استاد راهبر در پایان نیم‌سال تحصیلی، درخواست به میز کار دانشگاه محل تحصیل دانشجو (برای دانشگاه‌های غیر اصلی به میز کار بنیاد استان) فرستاده می‌شود و کارشناس دانشگاه در صورت تأیید، درخواست را به بنیاد نخبگان استان ارسال می‌کند. بنیاد نخبگان استان نیز در صورت تأیید درخواست، گزارشی با رعایت سقف حداکثر ساعات مجاز فعالیت‌های دستیاری در یک نیم‌سال تحصیلی، از سامانه دریافت و نامه پرداخت کمک هزینه دستیاری متقاضیان را به معاونت توسعه و مدیریت منابع بنیاد ارسال می‌کند. تأخیر در انجام مراحل مذکور، نیازمند انجام مکاتبات با بنیاد ملی با ذکر دلایل توجیهی برای کسب مجوز است، که فرایندی زمانبر خواهد بود. لذا اکیداً توصیه میشود دانشجویان و استادان راهبر، به منظور نظم در انجام فرایندهای اجرایی پرداخت اعتبار، ضربالعجلهای زمانی را رعایت فرمایند. حداکثر زمان ارسال گزارش‌های دستیاری نیم‌سال اول و دوم به بنیاد‌های نخبگان استانی به ترتیب پایان اسفندماه 1400 و پایان تیرماه 1401 است.

 23. آیا برای انجام فعالیت دستیاری در یک نیمسال تحصیلی صرفاً باید یکی از فعالیت‌های مذکور در جدول شماره 5 شیوه‌نامه انجام شود؟

  هر دانشجو می‌تواند در یک نیم‌سال تحصیلی، از میان فعالیت‌های متنوع دستیاری مذکور در جدول شماره 5 شیوه‌نامه طرح شهید وزوایی، موارد مختلفی را انتخاب و با استادان راهبر متفاوت فعالیت خود را انجام دهد و درخواست‌های متعددی را در سامانه ثبت کند. برای مثال یک دانشجو در یک نیم‌سال‌ می‌تواند فعالیت آموزش‌یاری را با نظارت استاد راهبر «الف» و فعالیت فن‌یاری را با نظارت استاد راهبر «ب» انتخاب کند و همچنین امکان انتخاب چند نوع فعالیت با نظارت یک استاد راهبر نیز وجود دارد. بدین منظور لازم است برای هر فعالیت، یک درخواست جداگانه در سامانه ثبت نماید. اما باید توجه داشت که در نهایت، مبلغی که بابت دستیاری پرداخت می‌شود، برای حداکثر 60 ساعت فعالیت در هر ماه و در مجموع برای حداکثر270 ساعت فعالیت در هر نیم‌سال است.

 24. فرایند انجام فعالیت دستیاری برای بند 11 جدول شماره 5 شیوه‌نامه (سایر موارد مشابه، به پیشنهاد مؤسسۀ محل تحصیل و تأیید معاونت آینده‌سازان) چگونه است؟

  درصورت انتخاب بند 11 جدول فعالیت‌های قابل قبول برای دستیاری (سایر موارد مشابه به غیر از امور مربوط به انجام رساله/ پایان‌نامه به پیشنهاد دانشگاه و تأیید معاونت آینده‌سازان)، لازم است دانشجو در ابتدای نیم‌سال تحصیلی و بر اساس برنامه زمانبندی، کاربرگ موجود در سامانه که برای این منظور در نظر گرفته‌شده است را تکمیل و درخواست دستیاری را در سامانه سینا برای استاد راهبر خود ارسال نماید. پس از تأیید استاد راهبر، درخواست جهت بررسی و تصمیم‌گیری به کارپوشه بنیاد ملی نخبگان ارسال می‌شود. این درخواست در کارگروهی که به همین منظور در معاونت آینده‌سازان بنیاد تشکیل می‌شود بررسی، و نتیجه آن از طریق سامانه به دانشجو اطلاعرسانی می‌شود. در صورت تأیید درخواست، ادامه فرآیند مطابق توضیحات مندرج در پرسش 39 این پرسشگان انجام خواهد شد.

 25. اعتبار «همکاری دانشجویی» (راتبة دانشجویی) به چه صورتی پرداخت می‌شود؟

  اعتبار همکاری‌ دانشجویی، در هر نیم‌سال تحصیلی، به دانشجویان برگزیده که در آن نیم‌سال از میان مصداق‌های مورد تأیید همکاری‌های دانشجویی مندرج در جدول شمارۀ 6 شیوه‌نامه طرح شهید وزوایی، فعالیت دانشجویی انجام دهند، پرداخت می‌شود. دانشجویان مشمول، برای دریافت این اعتبار، باید ماهانه حداکثر 40 ساعت فعالیت‌های دانشجویی در مؤسسة محل تحصیل یا سایر نهادها و مراکز مورد تأیید معاونت آینده‌سازان انجام دهند. فرآیند اعطای این اعتبار نیز همانند اعطای اعتبار دستیاری که در پرسش 39 توضیح داده شده‌است می‌باشد.

 26. فرایند انجام همکاری دانشجویی برای بند 13 جدول شماره 6 شیوه‌نامه (همکاری در انجام امور اجرایی بنیادهای نخبگان استانی به پیشنهاد بنیاد نخبگان استان و تأیید معاونت آینده‌سازان) چگونه است ؟

  برای این منظور لازم است دانشجو پیش از آغاز همکاری، رئیس بنیاد نخبگان استان مربوط را به‌عنوان استاد راهبر در سامانه سینا انتخاب و کاربرگ موجود در سامانه را تکمیل و بعد از تأیید رئیس بنیاد نخبگان استان، از طریق سامانه برای وی ارسال نماید. رئیس بنیاد نخبگان استان نیز درخواست دانشجو را به کارپوشه بنیاد ملی ارجاع می‌دهد. این درخواست در کارگروهی که به همین منظور در معاونت آیندهسازان بنیاد تشکیل می‌شود بررسی، و نتیجه آن از طریق سامانه به دانشجو اطلاعرسانی ‌می‌شود. در صورت تأیید درخواست، ادامه فرآیند مطابق توضیحات مندرج در پرسش 45 این پرسشگان انجام خواهد شد. لازم به ذکر است در صورت همکاری دانشجویان دوره‌های کارشناسیارشد و دکتری تخصصی با بنیادهای استانی در قالب «همکاری دانشجویی»، سقف «زمان» و «مبلغ اعتبار» همکاری دانشجویی، تا سقف مشخص‌شده در اعتبار دستیاری افزایش می‌یابد.

 27. آیا همکاری دانشجو در شرکت‌های خصوصی غیر مرتبط با دانشگاه برای بهره‌مندی از اعتبار «همکاری دانشجویی» قابل قبول است؟

  خیر؛ همکاری دانشجویی باید در دانشگاه محل تحصیل دانشجو یا سایر نهادها و مراکز مورد تایید معاونت آینده‌سازان بنیاد ملی و بر اساس جدول شمارة 6 شیوهنامه طرح شهید وزوایی انجام شود.

 28. آیا برای دریافت اعتبار دستیاری، می‌توان دستیار آموزشی دانشگاهی غیر از محل تحصیل خود بود؟

  خیر؛ کمک‌هزینة آموزش‌یاری صرفاً بابت دستیاری آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه محل تحصیل دانشجو، پرداخت می‌شود.

 29. اگر دانشجویی، به‌صورت حق‌التدریس، در دانشگاه محل تحصیل یا دانشگاه دیگری تدریس کند، آیا این فعالیت دانشجو را میتوان به عنوان دستیاری آموزشی در نظر گرفت؟

  خیر؛ دانشجو باید زیر نظر یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه محل تحصیل خود و در همان دانشگاه، بر اساس قراردادی که دانشگاه با وی منعقد می‌کند به عنوان دستیار آموزشی فعالیت کند تا از این اعتبار بهره‌مند شود.

 30. آیا انجام فعالیت‌های مرتبط با پایان‌نامه/ رسالة خود دانشجو، به عنوان مصداق فعالیت دستیاری قابل قبول است؟

  خیر. انتظار بنیاد این است که دانشجوی مستعد تحصیلی علاوه بر کار بر روی پایان‌نامه/ رساله خود، به سایر فعالیت‌هایی که منجر به افزایش توانمندی وی میشود نیز زیر نظر استاد راهبر، بپردازد.

 31. آیا همکاری بر روی پایان‌نامه/ رسالة سایر دانشجویان تحت نظارت استاد راهبر به عنوان مصداق فعالیت دستیاری قابل قبول است؟

  برای این منظور لازم است بند 11 جدول فعالیت‌های قابل قبول برای دستیاری (سایر موارد مشابه به غیر از امور مربوط به انجام رساله/ پایان‌نامه به پیشنهاد دانشگاه و تأیید معاونت آینده‌سازان)، انتخاب و بر اساس فرآیند مندرج در پرسش 44 این پرسشگان اقدام شود. همچنین در گزارشهای دوره‌ای باید دقیقاً نسبت این نوع فعالیت‌ها با پایان‌نامه/ رساله دانشجوی برگزیده مشخص شود.

 32. با توجه به این‌که دانشجویان دوره‌های‌کارورزی و پیش‌کارورزی رشتة پزشکی، مشغول به کار در مراکز درمانی هستند، آیا می‌توان آن را به عنوان فعالیت دستیاری در نظرگرفت؟

  خیر.

 33. آیا می‌توان از طریق پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در آن، برای بهره‌مندی از اعتبار دستیاری در قالب فعالیت‌های فن‌یاری استفاده کرد؟

  دانشجو باید دستیار فناوری یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه در یکی از شرکت‌های زایشی مرتبط با دانشگاه محل تحصیل خود باشد. بر این اساس، در صورتی‌که شرکت مورد نظر، در مرکز رشد یا پارک علم و فناوری وابسته به دانشگاه مستقر باشد، امکان‌پذیر است.

 34. چرا اعتبار دستیاری به دانشجویان دورۀ کارشناسی پرداخت نمی‌شود؟

  بنیاد از دانشجویان دورۀ کارشناسی انتظار دارد که در این دوره، با فضای آموزش، پژوهش و فناوری آشنا شوند تا در مقاطع بالاتر به صورت جدی وارد این فعالیت‌ها شوند.

 35. در صورتی که مبلغ قرارداد فعالیت‌های قابل قبول برای دستیاری، کم‌تر از جدول شمارة 5 باشد، امکان پرداخت کمک‌هزینه به دانشجو وجود دارد؟

  بله؛ به عنوان مثال، برای قراردادهای بین دانشگاه و صنعت تا سقف 000,000,400 ریال، یک دانشجو و تا سقف 000,000,800 ریال، حداکثر دو دانشجو می‌توانند دستیاری داشته باشند.

 36. با توجه به ردیف هفتم جدول شمارة 5 (فعالیت‌های قابل قبول برای دستیاری) با عنوان تدوین کتاب‌های علمی و تخصصی، آیا در صورت ترجمة کتاب نیز امکان پرداخت اعتبار دستیاری به دانشجو وجود دارد؟

  بله، در صورت ترجمة کتاب‌های علمی با نظارت استاد راهبر، فعالیت دانشجو مورد تأیید است.

 37. آیا ارائه مقالة علمی به عنوان فعالیت‌های قابل قبول برای دستیاری مورد تأیید است؟

  اگر مواردی به غیر از آنچه در ردیف‌های یک تا ده در جدول شمارۀ 5 ذکر شده است، برای مصداق‌های فعالیت‌های دستیار مد نظر باشد، باید از سوی دانشگاه پیشنهاد شود و در صورت تأیید معاونت آینده‌سازان بنیاد کمک‌هزینه پرداخت خواهد شد. به طور کلی بنیاد انتظار دارد دانشجویان مستعد تحصیلی از ظرفیت‌های ایجاد شده در چارچوب تسهیلات شهید وزوایی تا آنجا که امکان دارد استفاده نماید و مقدمات رشد و توانمندی خود را بیش از پیش فراهم آورد. بر همین اساس انتظار می‌رود دانشجویان علاوه بر وظایف مرسوم  دانشجویی؛ با مشارکت در طرح‌های پژوهشی مصوب، شرکت‌های فناورانه زایشی دانشگاه و همانند آن، تعهدات مورد نظر بنیاد را انجام دهند، بنابراین به طور کلی صرفاً مشارکت در تدوین مقالات علمی، حتی اگر خارج از موضوع رساله یا پایان‌نامه دانشجو باشد به تنهایی به عنوان تعهدات فعالیت‌های دستیاری مورد قبول نیست.

 38. آیا امکان تمدید بهره‌مندی از اعتبار دستیاری آموزشی در سه ماهة تابستان وجود دارد؟

  بله؛ در صورت ارائه مستندات برای برگزاری کلاسها و دورههای آموزشی در سه ماهة تابستان از سوی دانشگاه یا مؤسسة محل تحصیل و پس از تأیید معاونت آینده‌سازان بنیاد، بهره‌مندی از اعتبار دستیاری آموزشی در سه ماهة تابستان قابل تمدید است. به طور کلی مطابق با تبصرۀ 3 مادۀ 3 شیوه نامۀ شهید وزوایی اقدام خواهد شد. «در صورت ادامة فعالیت‌های دستیاری برگزیده در فصل تابستان (مرتبط با فعالیت‌های انجام‌شده در نیم‌سال دوم) و تأیید معاونت آینده‌سازان، اعتبار دستیاری برای سه‌ماهة تابستان نیز قابل پرداخت است».

 39. با توجه به آن که در تبصرۀ 9 ماده 3 شیوه‌نامه، «برگزیده نمی‌تواند در هر نیم‌سال تحصیلی، بیش از یکی از اعتبارهای «دستیاری»، «هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه»، «اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی»، «اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی» و «همکاری دانشجویی» بهره‌مند شود، نحوة بهره‌مندی دانشجویان از اعتبارهای مذکور به چه صورت است؟

  مدت زمان انجام تعهدات دانشجو برای دریافت اعتبار دستیاری، یک نیم‌سال تحصیلی است. در صورت همکاری دانشجو در طرح شهید احمدی روشن در نیم‌سال اول، دانشجو موظف است کلیة تعهدات خود را که قبل از ورود به طرح شهید احمدی روشن شروع کرده است، در آن نیم‌سال به پایان برساند. ولی در بازة زمانی مربوط به این تعهدات که با فعالیت وی در طرح شهید احمدی روشن هم‌پوشانی دارد، فقط کمک‌هزینة طرح احمدی روشن به وی پرداخت می‌شود. در مورد همکاری دانشجویی، مدت زمان انجام تعهدات دانشجو صرفاً برای همان مدتی است که ضمن عدم هم‌پوشانی با فعالیت وی در طرح احمدی روشن، توسط دانشگاه تأیید شود. در صورت تأیید کمک‌هزینة فرصت مطالعاتی، در بازة فرصت مطالعاتی، صرفاً کمک‌هزینة فرصت مطالعاتی پرداخت خواهد شد. در صورتی که دانشجو قرارداد دستیاری یا راتبه دانشجویی داشته باشد و قبل از اتمام نیم‌سال تحصیلی به فرصت مطالعاتی اعزام گردد، صرفاً تا مدت زمانی که در آن نیم‌سال مشغول فعالیت دستیاری بوده و با تأیید دانشگاه، کمک‌هزینۀ دستیاری به وی پرداخت خواهد شد.

  در صورت حضور دانشجو در طرح شهید احمدی روشن، امکان بهره‌مندی از سایر پشتیبانی‌های ماهانة بنیاد و کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی، بدون ارائه مجوز خروج از طرح، امکان‌پذیر نیست.

 40. کمک‌هزینۀ هسته‌های مسئلهمحور پژوهشی/ فناورانه (طرح شهید احمدی روشن)، اعتبار دستیاری و همکاری دانشجویی، در چه بازه‌های زمانی به مشمولان اعطا میشود؟

  کمک‌هزینه هسته‌های مسئلهمحور پژوهشی/ فناورانه (طرح شهید احمدی روشن) به صورت ماهانه و اعتبارهای دستیاری و همکاری دانشجویی در پایان نیم‌سال تحصیلی مربوطه و بعد از تأیید گزارش‌های ارسالی در مهلت مقرر، اعطا خواهد شد.

 41. فرایند اعطای کمک‌هزینۀ شرکت در رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی) چگونه است؟

  در صورت شرکت مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی در طرح‌ شهید بابایی، مطابق با تأییدیۀ کارگزار رویداد و بر اساس میزان زمانی که دانشجو برای انجام فعالیت در رویداد اختصاص داده است، کمک‌هزینۀ معادل «همکاری دانشجویی» به وی اعطا ‌می‌شود. دریافت همزمان این کمک‌هزینه با سایر کمک‌هزینه‌ها مانند دستیاری، همکاری دانشجویی و طرح شهید احمدی روشن، مانعی ندارد.

 42. آیا اعضای گروه‌های برگزیده در رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی) امتیازی دریافت می‌کنند؟

  بر اساس مقررات هر رویداد و تأیید شورای راهبری رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی)، به اعضای گروه‌های برگزیده امتیازی تعلق خواهد یافت که به صورت خودکار در پروندۀ هر فرد در سامانۀ سینا درج می‌شود.

 43. مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد چگونه می‌توانند از کمک‌هزینة استفاده از شبکۀ آزمایشگاهی بهره‌مند شوند؟

  بنیاد ملی نخبگان فهرست اسامی مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی را در هر سال به شبکة آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ارسال می‌کند. مشمولان برای بهره‌مندی از این کمک‌هزینه، باید به وب‌گاه شبکة آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی (به نشانی www.labsnet.ir) مراجعه و از میان مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه، محل مورد نظر خود را انتخاب و برای بهره‌مندی از این اعتبار، به آن مراجعه کنند. شبکه گزارش هزینة‌ خدمات دریافت‌شده را برای پرداخت به بنیاد ملی اعلام می‌کند.

 44. دانشجویان چگونه می‌توانند از سایر تسهیلات (به جز همکاری دانشجویی، اعتبار دستیاری و اعتبار استفاده از شبکة آزمایشگاهی) بهره‌مند شوند؟

  لازم است دانشجو مدارک مثبته را در سامانة سینا بارگذاری و درخواست خود را از طریق سامانه ارسال ‌کند تا در صورت تأیید، مبلغ مورد نظر به حساب وی واریز شود.

 45. آیا برای استفاده از کمک‌هزینه ارتباطات و امکانات علمی، صرفاً در خرید کتاب‌های علمی «ارتباط با رشتۀ تحصیلی» لازم است یا در سایر موارد همانند اشتراک نشریات علمی، عضویت در انجمن‌های علمی و ... نیز رعایت چنین شرطی ضروری است؟

  همان‌گونه که در شیوهنامه ذکر شده است برای استفاده از کمک‌هزینه ارتباطات و امکانات علمی، «خرید کتابهای علمی در موضوعهای تخصصی مرتبط با رشتة تحصیلی» مدنظر است اما خرید کتب آموزشی زبان انگلیسی، آلمانی، روسی و ... با هدف تقویت توانمندی‌های زبانی دانشجویان مستعد نیز مورد تایید است. در سایر موارد شامل اشتراک نشریات علمی، عضویت در انجمن‌های علمی، عضویت در پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی و شرکت در بازدیدهای تخصصی، «ارتباط با رشتۀ تحصیلی» ضروری نیست.

 46. آیا خرید کتب علمی الکترونیک (ebook) یا نرمافزارهای مرتبط با رشتة تحصیلی برای دریافت کمکهزینة ارتباطات و امکانات علمی مورد تایید است؟

  بله.

 47. آیا دانشجویان مقطع کارشناسی می‌توانند از کمک‌هزینة ارتباطات و امکانات علمی برای حضور در مجامع، همایش‌ها و کارگاه‌های خارج از کشور هم استفاده نمایند؟

  همان‌طور که در تبصرة 1 بند 3-4 شیوه‌نامه آمده است، دانشجویان مقطع کارشناسی می‌توانند از کمک‌هزینة ارتباطات علمی، برای حضور در مجامع (همایش‌ها و کارگاه‌های) علمی بهره‌مند شود و محدودیتی در خصوص استفاده از آن در داخل و یا خارج کشور در نظر گرفته نشده است.

 48. پرداخت کمکهزینۀ ارتباطات و امکانات علمی دانشجویان دورۀ کارشناسی در صورت شرکت در مجامع علمی داخلی/ خارجی، باید با ارائه مقاله همراه باشد؟

  با توجه به این که این کمک هزینه، در راستای حمایت از فعالیت‌های دانشجویان در دورۀ کارشناسی طراحی شده است و امکان ارائه مقاله دانشجویان در مقطع کارشناسی نیز بسیار نادر است و همچنین از آن‌جا که حضور دانشجو در این مجامع، باعث رشد و ارتقای تجربه‌های علمی وی می‌شود و مبلغ این کمک‌هزینه نیز صرفاً جبران بخشی جزئی از هزینه‌های دانشجو خواهد بود، ارائه مقاله نیاز نیست و تنها هزینه‌های حضور، مدنظر قرار خواهد گرفت.

 49. کمک‌هزینة ارتباطات و امکانات علمی دانشجویان دورۀ کارشناسی، حداکثر برای چند بار حضور در مجامع علمی پرداخت می‌شود؟

  محدودیتی برای تعداد درخواست‌ها در نظر گرفته نشده است؛ اما سقف پرداخت کمک‌هزینه، در جداول شیوه‌نامه مشخص شده است.

 50. در چه صورت فاکتورهای خرید اینترنتی کتاب مورد پذیرش است؟

  در صورتی‌که فاکتور خرید دارای مهر فروشنده باشد (صدور الکترونیکی فاکتورها مورد قبول است) یا توسط استاد راهنما تأیید شده باشد.

 51. آیا هزینة ارسال کتاب از طریق پست در کمک‌هزینه ارتباطات و امکانات علمی مورد پذیرش است؟

  هزینه ارسال کتاب نیز جزء هزینه‌های خرید کتاب و مورد تأیید است.

 52. آیا خرید لوازم‌التحریر به عنوان کمک‌هزینة ارتباطات و امکانات علمی مورد پذیرش است؟

  خیر.

 53. آیا از کمک‌هزینة ارتباطات و امکانات علمی برای خرید نرم‌افزارهای عمومی مانند فتوشاپ، تدوین فیلم، آموزش کار با کامپیوتر و .... می‌توان استفاده کرد؟

  اگر نرم‌افزار خریداری‌شده با توجه به رشتة تحصیلی دانشجو، به‌عنوان نرم‌افزار تخصصی آن رشته شناخته شود، قابل پذیرش است؛ اما خرید نرم‌افزارهای عمومی مشمول این کمک‌هزینه نمی‌شود.

 54. نحوه استفاده از کمکهزینة ارتباطات و امکانات علمی برای شرکت در بازدیدهای تخصصی مورد تأیید بنیاد، چگونه است؟

  مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی در صورت شرکت در برنامه‌های بازدید تخصصی که توسط بنیادهای نخبگان استانی برگزار می‌شود یا بازدیدهای تخصصی که سایر مراکز برگزار می‌کنند؛ در ازای ارائۀ اسناد مثبته و تأیید برنامه بازدید توسط بنیاد نخبگان استانی، امکان بهره‌مندی از این تسهیلات را بر اساس شیوه‌نامه دارند.

 55. آیا از کمکهزینة توانمندی آموزشی میتوان برای شرکت در کلاسهای آموزش زبان‌های خارجی مانند انگلیسی، آلمانی، روسی و .... یا مهارتهای رایانهای (برنامهنویسی و ...) استفاده کرد؟

  بله

 56. آیا برای بهره‌مندی از کمک‌هزینة شرکت در مجامع علمی، دانشجو باید مقاله‌ای در همایش ارائه کرده باشد یا صرفاً حضور در همایش کافی است؟

  دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی در صورتی می‌توانند از این کمک‌هزینه برای شرکت در همایش‌های علمی استفاده نمایند که در آن مجامع، مقاله داشته و دانشجوی برگزیده آن ‌را به صورت شفاهی/ پوستر ارائه کرده باشد.

 57. آیا برای بهره‌مندی از کمک‌هزینة شرکت در مجامع علمی، شرکت در همایش، به صورت غیرحضوری نیز مورد تأیید است؟

  در صورت ارائه مستندات لازم مطابق شیوه‌نامه، بلامانع است.

 58. چه معیارها و شرایطی برای استفاده از کمک‌هزینة فرصت‌مطالعاتی داخلی وجود دارد؟

  دانشجوی مشمول پشتیبانی‌های بنیاد، برای بهره‌مندی از کمک‌هزینة فرصت مطالعاتی داخلی، باید از یکی از نهادهای علمی یا فناورانة داخل کشور پذیرش دریافت کند و چنانچه دانشگاه محل تحصیل دانشجو با فرصت مطالعاتی وی در محل گذراندن مورد نظر موافقت کند، در صورت تأیید بنیاد، دانشجو می‌تواند از این کمک‌هزینه بهره‌مند شود.

 59. کمک‌هزینة فرصت مطالعاتی داخلی چگونه پرداخت می‌شود؟

  مبلغ این کمک‌هزینه، هر سه ماه، پس از دریافت گزارش سه‌ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت می‌شود.

 60. در صورتی که دورة فرصت مطالعاتی داخلی دانشجویی، از ابتدای تیرماه 1401 شروع شود، آیا کمک‌هزینة فرصت مطالعاتی داخلی به مدت نه ماه به وی پرداخت می‌شود؟

  خیر؛ با توجه به متن شیوه‌نامه، زمان مشمولیت بهره‌مندی از کمک‌هزینة فرصت مطالعاتی داخلی، از ابتدای مهرماه 1400 تا پایان شهریور ماه 1401 است. با توجه به این موضوع، این دانشجو تنها سه ماه از اعتبار مذکور بهره‌مند می‌شود.

 61. چنانچه دانشجو در دورة دکتری تخصصی، بیش از یکبار مشمول تسهیلات طرح شهید وزوایی باشد، آیا می‌تواند در طول دوره، بیش از یک بار از کمک‌هزینة فرصت مطالعاتی بهره‌مند شود؟

  دانشجوی دورة دکتری تخصصی، در هر سال تحصیلی که برگزیده شود (بدون توجه به این که در سال‌های تحصیلی قبل، به فرصت مطالعاتی داخلی یا خارجی اعزام شده است یا خیر) می‌تواند در آن سال از کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی بهره‌مند شود؛ اما کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی، صرفاً یک بار در طول تحصیل دانشجو به وی اعطا می‌شود.

 62. آیا دانشجو می‌تواند در یک سال تحصیلی، هم از کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی و هم از کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی بهره‌مند شود؟

  خیر.

 63. برای اطلاع از رتبۀ زیر 200 مؤسسه مقصد فرصت مطالعاتی خارجی،کدام نظام‌های رتبه‌بندی مورد نظر بنیاد است؟

  رتبۀ مؤسسۀ مقصد در سه نظام رتبه‌بندی: شانگهای (Shanghai)، تایمز (Times) و کیو.اس. (QS) از دو منظر «رتبة کلی دانشگاه» و «رتبة دانشگاه در رشتة تخصصی» بررسی می‌شود که رتبة دانشگاه باید حداقل در دو نظام رتبه‌بندی از یکی از دو منظر فوق، حداکثر200 باشد. در صورتی که دانشگاه مقصد دانشجو این شرط لازم را داشته باشد، درخواست متقاضی، به‌همراه سایر درخواست‌های دارای شرایط لازم، بررسی و از میان آن‌ها (بر اساس بودجة کلی تعیین‌شده) و سایر معیارهای بنیاد (از قبیل اولویت و نوع پژوهش)، تعدادی برای برخورداری از این کمک‌هزینه انتخاب می‌شوند.

 64. چنانچه رتبة کلی دانشگاه مقصد فرصت مطالعاتی خارجی، در یک نظام رتبه‌بندی، کم‌تر از 200 و رتبة آن در رشتة تخصصی در نظام دیگر کم‌تر از 200 باشد، آیا درخواست پذیرفته می‌شود؟

  خیر؛ حتماً باید حداقل در یکی از دو منظر «رتبة کلی دانشگاه» و «رتبة دانشگاه در رشتة تخصصی»، دارای رتبة کم‌تر از 200 در حداقل دو نظام رتبه‌بندی باشد.

 65. چنانچه مؤسسة مقصد فرصت مطالعاتی خارجی، نهادی پژوهشی (نه دانشگاهی) باشد، آیا امکان استفاده از کمک‌هزینة فرصت مطالعاتی وجود دارد؟

  در این صورت، لازم است دانشگاه محل تحصیل دانشجو، اطلاعات زیر را دربارة نهاد مقصد، مشخص و به بنیاد استان اعلام کند تا موضوع در بنیاد، بررسی و تصمیم‌گیری شود:

  1. دلیل انتخاب مرکز پژوهشی به عنوان مقصد فرصت مطالعاتی؛

  2. شاخص‌های برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به سایر مؤسسه‌های علمی؛

  3. امکانات و تجهیزات وی‍ژة مؤسسة مقصد.

 66. چنانچه دانشجو برای گذراندن دورة فرصت مطالعاتی خارجی، از گروه تخصصی متفاوت با رشتة تحصیلی خود پذیرش دریافت کند، رتبة دانشگاه در رشتة مبدأ مدنظر قرار می‌گیرد یا رتبة آن در رشتة مقصد؟

  در این صورت، رتبة دانشگاه در هر دو رشتة مبدأ و مقصد بررسی می‌شود و اگر در یکی از آن‌ها شرایط لازم را داشت، برای بررسی به بنیاد ملی ارسال می‌شود.

 67. کمک‌هزینة فرصت مطالعاتی خارجی چگونه پرداخت می‌شود؟

  در مرحلة اول، مبلغ کمک‌هزینة ارزی، به صورت علی‌الحساب و پس از دریافت بلیت و روادید از کشور مقصد، پرداخت می‌شود. در صورت ارائة مدارکی مبنی بر همراهی همسر در سفر، کمک‌هزینة ارزی به صورت متأهلی پرداخت می‌شود. کمک‌هزینة ریالی، با دریافت گزارش سه‌ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت می‌شود. در صورتی که دانشجو از فرصت مطالعاتی استفاده نکند یا مدت‌زمان استفادة وی کم‌تر از زمان اعلام شده باشد، لازم است مبلغ اضافی دریافتی را به بنیاد برگرداند (تشخیص میزان اضافه پرداخت، با معاونت آینده‌سازان بنیاد است).

 68. اگر زمان اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتی خارجی، پس از پایان سال مشمولیت وی باشد، آیا کمک‌هزینة اعزام به وی پرداخت می‌شود؟

  دانشجو باید از مهرماه سال 1400 تا پایان شهریور سال 1401 اقدام خود را برای اعزام به فرصت، انجام داده باشد و در این بازة زمانی به فرصت اعزام شده باشد؛ اما در صورتی که به دلایل خاصی (مانند عدم صدور به‌موقع روادید)، تاریخ اعزام وی به تأخیر افتد، اعزام وی حداکثر تا پایان آذرماه 1401 نیز پذیرفته ‌می‌شود.

 69. اگر زمان اعزام دانشجو به دورة فرصت مطالعاتی، قبل از مهرماه سال 1400 باشد، آیا کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی به وی تعلق می‌یابد؟

  در صورت تأیید بنیاد، دانشجو از این کمک‌هزینه بهره‌مند می‌شود؛ اما طبعاً میزان کمک‌هزینه، بر اساس میزان زمان باقی‌مانده از دورة فرصت که از ابتدای مهرماه 1400 در نظر گرفته می‌شود، در بنیاد تعدیل و به دانشجو اعلام می‌شود.

 70. آیا کمک‌هزینة پایان‌نامه/ رساله، در هر دورۀ تحصیلی، فقط یک ‌بار به دانشجو تعلق می‌یابد؟

  خیر؛ در صورت برگزیده شدن دانشجو در هر سال تحصیلی پس از ثبت موضوع پایان‌نامه/ رساله و ارائه مستندات هزینه‌کرد جدید برای فعالیت خود ( کاربرگ تأییدیه استاد راهنما شامل تأیید هزینه‌کرد مرتبط با پایان‌نامه/ رساله)، کمک‌هزینة پایان‌نامه/ رساله پس از تصویب پروپوزال از ابتدای مهرماه سال 1400 تا پایان شهریورماه سال 1401، به وی قابل پرداخت است.

 71. با توجه به این‌که ممکن است دانشجو در زمان تصویب پروپوزال، مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد باشد ولی دفاع نهایی از پایان‌نامه/ رساله، پس/ بعد از اتمام مشمولیت فرد انجام شود، آیا کمک‌هزینة اجرای پایان‌نامه/ رساله به وی پرداخت می‌شود؟

  کمک‌هزینة اجرای پایان‌نامه/ رساله بر اساس فهرست هزینه‌های (غیر پرسنلی) پایان‌نامه/ رساله که به تأیید استاد راهنما برسد و برای هزینه‌های انجام شده (پس از تصویب پروپوزال) از ابتدای مهرماه سال 1400 تا پایان شهریورماه سال 1401، پرداخت می‌شود.

 72. اگر دانشجو موضوع پایان‌نامه/ رسالة خود را در سال قبل از برگزیده‌شدن به تصویب رسانده باشد و در سال مشمولیت، در حال انجام آن باشد، آیا می‌تواند از کمک‌هزینة اجرای پایان‌نامه/ رساله بهره‌مند شود؟

  بله؛ هزینه‌های انجام‌شده (پس از تصویب پروپوزال) از ابتدای مهرماه سال 1400 تا پایان شهریور ماه سال 1401، مورد تأیید است.

 73. برای بهره‌مندی از کمک‌هزینة اجرای پایان‌نامه/ رساله، آیا هزینه‌های غیر پرسنلی نظیر خرید لپ‌تاپ، هارد اکسترنال، ارتقاء/ تعمیر رایانه (خرید رم، هارد، کارت گرافیک و ...)، هزینة ترجمه و چاپ مقاله/ کتاب مستخرج از پایان‌نامه، پذیرفته می‌شود؟

  خیر؛ هزینه‌های انجام شده بابت مواردی همانند خرید لپ‌تاپ، هارد اکسترنال، ارتقاء/ تعمیر رایانه (خرید رم، هارد، کارت گرافیک و ...)، هزینة ترجمه و چاپ مقاله/ کتاب مستخرج از پایان‌نامه و هرگونه هزینة پرسنلی، پذیرفته نمی‌شود.

 74. آیا از کمک‌هزینة اجرای پایان‌نامه/ رساله می‌توان برای خرید کتاب استفاده کرد؟

  در صورتی که کتاب‌های خریداری شده، در راستای انجام پایان‌نامه/ رساله باشد و دانشجو هزینة مربوط به این موارد را از طریق کمک‌هزینة ارتباطات و امکانات علمی دریافت نکرده باشد، امکان‌پذیر است.

 75. بهره‌مندی از اعتبار هسته‌های مسئله‌محور پژوهشی و فناورانه چه شرایطی دارد؟

  بنیاد در هر سال، موضوع‌های پژوهشی و فناورانة مختلفی را مشخص می‌کند و پس از تعیین یک عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها به‌عنوان سرپرست برای هر هسته از سوی بنیاد، مشخصات دانشجویان واجد شرایط از دانشگاه‌های مختلف، در اختیار سرپرست هسته قرار می‌گیرد تا اعضای هسته را انتخاب کند.

 76. وام ودیعة اجارة مسکن به دانشجویان مشمول چگونه اعطا می‌شود؟

  بنیاد اسامی دانشجویان متأهل مشمول متقاضی این وام را به صندوق‌های رفاه دانشجویی در وزارت علوم/ وزارت بهداشت یا سایر نهادهای مالی مورد تأیید خود اعلام می‌کند و دانشجو مدارک مربوط به اجارة مسکن را به صندوق مورد نظر ارائه می‌کند و از وام بهره‌مند می‌شود.

 77. اگر دانشجو و همسرش هر دو مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد باشند، آیا می‌توانند دو بار از وام ودیعة اجارة مسکن استفاده کنند؟

  خیر؛ صرفاً یک وام ودیعة اجارة مسکن به چنین خانواده‌ای تعلق می‌یابد.

 78. آیا هدیة ازدواج و تولد فرزند به همة مشمولان متأهل اعطا می‌شود؟

  خیر؛ هدیة ازدواج و تولد فرزند صرفاً به مشمولانی اعطا می‌شودکه تاریخ عقد و یا تولد فرزندشان از ابتدای مهرماه 1400 تا پایان شهریورماه 1401 باشد.

 79. در صورتی‌که دانشجو و همسرش هر دو مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد باشند، آیا به هر دو هدیة ازدواج و تولد فرزند اعطا می‌شود؟

  بله؛ درصورتی‌که دانشجو و همسرش هر دو مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد باشند و تاریخ عقد و یا تولد فرزندشان از ابتدای مهرماه 1400 تا پایان شهریورماه سال 1401 باشد، هدیه مذکور به هر دو، به صورت جداگانه اعطا می‌شود.

 80. تفاوت خدمات درمانی بیمة تکمیلی و بیمة پایه چیست؟

  بیمة تکمیلی برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی ناشی از بیماری و یا حادثه که در تعهد بیمه‌گر پایه (تأمین‌اجتماعی، خدمات درمانی، ایرانیان، سلامت و...) نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد و تعهداتی را که بیمة پایه تقبل نمی‌کند (یا بخشی از آن را متقبل می‌شود)، پوشش می‌دهد و افرادی می‌توانند از این بیمه استفاده کنند که دارای بیمة پایه باشند.

 81. آیا به همة مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی، بیمة تکمیلی تعلق می‌یابد؟

  بله؛ ولی باید درخواست خود را در این خصوص از طریق کارپوشة متقاضی در سامانة سینا ارسال نمایند.

 82. زمان بهره‌مندی مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی از بیمة تکمیلی چگونه است؟

  بازة زمانی مشمولیت، از ابتدای دی‌ماه 1400 تا پایان آذرماه 1401 است؛ اما در صورتی که دانشجو درخواست خود را برای استفاده از بیمة تکمیلی، پس از شروع بازة مذکور ارسال کند، از زمان درخواست تا پایان آذرماه 1401 از این بیمه بهره‌مند می‌شود.

 83. نحوة پرداخت حق بیمة تکمیلی همسر و فرزندان برگزیده از بیمة تکمیلی چگونه است؟

  70 درصد حق‌بیمة تکمیلی درمانِ همسر و فرزندان برگزیده را بنیاد پرداخت می‌کند و 30 درصد باقی‌مانده، از کمک‌هزینه‌های اعطایی به دانشجوی برگزیده کسر خواهد شد. در صورتی که دانشجو از کمک‌هزینه‌های بنیاد استفاده نکرده باشد، لازم است 30 درصد باقی‌ماندة حق‌بیمة تکمیلی را به حساب بنیاد واریز نماید.

 84. هزینة چاپ مقاله‌های بین‌المللی در کدام یک از تسهیلات بنیاد قابل پذیرش است؟

با توجه به اصول و رویکردهای بنیاد ملی نخبگان در خصوص هدایت و پشتیبانی از دانشجویان مستعد تحصیلی، کمک‌هزینه‌ای برای چاپ مقالات پرداخت نمی‌شود.

تاریخ انتشار : 1400/05/24
کد : 10194
تعداد بازدید: 195