بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

 

«زندگینامة پروفسور مهدی رجبعلی‌پور»

 

مهدی رجبعلی‌پور در سال1324 در کرمان متولد شد. ایشان لیسانس از دانشگاه تهران(1345)، فوق لیسانس از دانشگاه شیراز(1347) و دکتری رشته ریاضی را از دانشگاه تورنتوی کانادا(1352) دریافت کرد. وی تا سال 1355 به ادامه تحصیل در دانشگاه دالهوسی کانادا پرداخت. سپس به ایران آمد و به تدریس در دانشگاه مازندران پرداخت و پس از انتقال به دانشگاه کرمان تا مرتبة استادی ارتقا یافت.

اقامت و تحصیل ایشان در کانادا از وقایع مهم زندگی علمی وی بوده است. وی از فرصتهای مطالعاتی در کانادا استفاده کرد به‌گونه‌ای که عضو بسیاری از مجامع و تحریریه‌های مجلات علمی بین المللی و داخلی ریاضی است. او معاون پژوهشی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان، رئیس بخش ریاضی دانشگاه کرمان، رئیس مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی، رئیس مرکز تحقیقات جنوب شرق ایران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران نیز بوده‌اند. مهدی رجبعلی‌پور علاوه بر ریاضیات به فیزیک نظری نیز علاقمند است. وی در ریاضی به تدریس بسیاری از شاخه‌ها از جمله: آنالیز خطی، آنالیز ریاضی، نظریه اندازه و انتگرال، جبر خطی و نظریه کنترل می‌پردازد. استاد نمونة دانشگاه کرمان در 1367، استاد نمونة کشور درسال 1369، چهرة ماندگار درعرصة ریاضیات درنخستین همایش چهره‌های ماندگار در سال 1380و نیز برگزیدة جایزه مرحوم علامه طباطبایی در سال 1391 از افتخارات مهدی رجبعلی‌پور است.