بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
لیست اخبار صفحه :1
برگزیدگان رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان حمایت می‌شوند.

برگزیدگان رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان حمایت می‌شوند.

برگزیدگان رویدادهای مورد تأیید بنیاد، متناسب با موضوع رویداد و سطح آن، مشمول تسهیلاتی از جمله «پشتیبانی از طرح برگزیده» با هدف توسعۀ طرح و «پشتیبانی از فرد برگزیده» با هدف توانمندسازی و تأثیرگذاری می‌شوند.

نشست هم اندیشی

نشست هم اندیشی

در یک نشست هم اندیشی بر ضرورت همکاری های متقابل بنیاد نخبگان و ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تأکید شد.

برگزاری اولین نشست هیات اندیشه ورز استان
با حضور جمعی از مستعدین برتر استان/

برگزاری اولین نشست هیات اندیشه ورز استان

اولین نشست هیات اندیشه ورز جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با تأکید بر جلوگیری از آسیب های اجتماعی توسط بنیاد نخبگان استان کرمان برگزار شد.

دومین نشست هم اندیشی چرخش مغزها برگزار می‌شود.
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان و با هدف شناسایی فرصتها و بهره برداری از مهاجرت نخبگان/

دومین نشست هم اندیشی چرخش مغزها برگزار می‌شود.

دومین نشست هم اندیشی از سلسله نشستهای تخصصی با محوریت موانع و راهکارهای استفاده از نیروی متخصص خارج از کشور برگزار می‌شود.