جلسه تبیین، ترویج و اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان برای جمعی از مستعدین برتر و کارشناسان بنیاد کرمان برگزار شد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

دکتر اکبری رییس کمیسیون زیر ساخت های فرهنگی و پژوهشی ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در این جلسه سند راهبردی کشور در امور نخبگان را راهنمای دستگاه های مختلف کشور برای استفاده از ظرفیت نخبگان دانست و به فرمایش مقام معظم رهبری که مدیریت تحولات کشور باید در دست نخبگان حوزوی و دانشگاهی باشد اشاره کرد.

رییس بنیاد نخبگان استان کرمان در ابتدای جلسه به معرفی دکتر اکبری و ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان پرداخت و از استعدادهای برتر حاضر در جلسه خواست سوالات خود را در مورد این سند مطرح کنند تا در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته شود.

دکتر اکبری در ابتدای جلسه آشنا ساختن بنیادهای استانی با ادبیات و اصول اساسی حاکم بر سند، آشنا ساختن بنیادهای استانی با نحوه اجرایی‌سازی اقدام‌ها در سطح استان، همفکری با بنیادهای استانی در مورد نقش آنها در تحقق اهداف سند و بیان ظرفیت‌ها و اهداف ستاد اجرایی‌سازی سند را از اهداف این جلسه عنوان کرد.

در این جلسه علاوه بر رییس بنیاد نخبگان استان کرمان، 8 نفر از استعداهای برتر تحت حمایت بنیاد و 5 نفر کارشناس بنیاد حضور داشتند.