بازدید دکتر ستاری از مرکز نوآوری کرمان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان در جمع جوانان شرکت کننده در سومین نوآوردگاه کرمان حضور یافت.

بازدید دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیئت همراه از رویداد کارآفرینی نوآوردگاه باعث افزایش انگیزه در شرکت کنندگان جهت آماده سازی

طرح ها و تیم های خود شد.

ایشان در ابتدای از کسب و کار تیم های برتر دوره های قبل نوآوردگاه در استان کرمان بازدید به عمل آورده و با مسئولین برگزاری رویداد در خصوص آینده این فرهنگ سازی

به گفت و گو پرداخت. در پایان ایشان با حاضرین در جلسه عکسی را به یادگار گرفتند.

سومین رویداد نوآوردگاه در مرکز نوآوری استان کرمان با همکاری بنیاد نخبگان استان کرمان  از تاریخ 12 تا 15 اردیبهشت ماه 95 برگزار شد. این رویداد با هدف

تقویت فرهنگ کار دانش بنیان و تقویت اکوسیستم های کارآفرینی در استان با همکاری مرکز نوآوری، بنیاد نخبگان استان کرمان، شرکت شزان، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری کرمان با حضور 57 نفر از دانشجویان، مستعدین استان و ایده ­پردازان استان کرمان برگزار شد.