اطلاعیه مهم درباره اعطای وام ودیعه مسکن مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

در مرحلة دوم دریافت درخواست­های متقاضیان بهره­مندی از وام ودیعة مسکن، دانشجویان مشمول جايزه­هاي تحصيلي سال 96-1395 می­توانند از تاریخ 1395/12/7 با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملّي نخبگان به نشاني، http://soraya.bmn.ir، درخواست­هاي خود را براي بهره‌مندي از وام وديعة مسكن، در سامانه بارگذاری کنند تا پس از بررسي، در صورت تأييد، از این جايزه بهره‌مند شوند. برخي نكات مربوط به وام ودیعة مسکن به شرح زير است (متقاضيان براي اطلاع بيشتر مي‌توانند به «راهنماي اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر در سال تحصيلي 96-1395» در وبگاه بنياد ملّي نخبگان يا بنيادهاي نخبگان استاني مراجعه كنند):

وام ودیعة اجارة مسکن

  1. اين وام به صورت قرض‌الحسنه از طريق صندوق‌هاي رفاه دانشجوييِ وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري و  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا ساير نهادهاي ماليِ مورد تأييد بنياد ملّي نخبگان و صرفاً به دانشجويان متأهل و منوط به ارائة مدارك مربوط به اجارة مسكن، اعطا مي‌شود.
  2. دانشجو بايد متأهل باشد و لازم است درخواست بهره‌مندي از وام را به همراه تصوير صفحات شناسنامة خود و همسرش در سامانه درج كند.
  3. اين وام صرفاً براي اجارة منزل در شهر محل تحصیل دانشجو پرداخت مي‌شود.